Over Certwell

De partner in digitale certificering

De partner in digitale certificering

Met veel unieke kennis rondom certificering en het digitaal vastleggen van kwalificaties waarborgen wij dat werknemers hun kwalificaties digitaal inzichtelijk hebben en verzekeren wij ondernemers van personeel dat voldoet aan eisen en criteria. Daarnaast zijn wij er voor certificerende instellingen die de door hen verstrekte certificaten legitiem willen uitgeven. Bij onze activiteiten draait alles om veiligheid en discretie. Met onze kennis en applicaties maken wij het voor organisaties en belanghebbenden inzichtelijk wat de gestelde vereisten zijn en wie er op het juiste moment aan de kwalificaties voldoet. Betrouwbaar, helder en veilig.